4 av 5 overlever
barnekreft, vil du være
med og redde den femte?

Gi en gave

Denne siden leses best i Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

Siste nytt

Arkiv

Sorgsamling i Oslo

Vi inviterer til samling for familier som har mistet et barn/ungdom i kreft 

OBS! STED RETTET 23/2:

Kroppskunst mot Barnekreft

I forbindelse med Den Internasjonale Barnekreftdagen, har flere titalls tattoveringsstudioer to år på rad, samlet inn rundt én million kroner til Barnekreftforeningen

Juniorhelter til kamp mot barnekreft!

Kreft i barneårene er den hyppigste dødsårsaken ved sykdom hos barn mellom 0-18 år i den vestlige verden. Hvert år dør ca. 40 norske barn av sin kreftsykdom. 

Barnekreftforeningens forskningsfond

Barnekreftforeningens forskningsfond- Forsvar mot Kreft

Fondet ble stiftet i 2000 og har som formål å bevilge midler til drift/støtte til forskning omkring kreftsykdom hos barn.

Instagram

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099