4 av 5 overlever
barnekreft, vil du være
med og redde den femte?

Gi en gave

Denne siden leses best i Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

Siste nytt

Arkiv

Landstreffet 2016

I helgen (15-17 April) var over 100 deltakere fra Barnekreftforeningen samlet til årets Landstreff i Kristiansand.
Ladstreffet er en god arena for engasjerte medlemmer fra fylkesforeningene rundt om i landet til å treffes, utveksle erfaringer og til å få faglig påfyll. Helgen ble også benyttet til å velge inn nytt styre til å lede Barnekreftforeningen fremover de neste to årene.

Følg med på debatten om barnekreftforskning

I mars i år (2016) lanserte norske barneonkologer en ny utredning om dagens status på Barnekreftforskning.
Forskerne ytret bekymring og fastslår i rapporten at Norsk barneonkologi er både underbemannet og underfinansiert.
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, sier hun ikke vil øremerke midler ut ifra enkelte diagnosegrupper eller diagnoser.  Følg debatten her

Norsk barnekreftforskning prioriteres ikke

Norsk barneonkologi er både underbemannet og underfinansiert. Et samlet fagmiljø slår nå alarm. Ny utredning, utarbeidet av en gruppe innen norsk barneonkologi, melder at Norge ligger langt etter våre nordiske naboland når det gjelder bidrag til forskning på barnekreft. Mange prosjekter innen kreftforskning konkurrerer om forskningsmidler, og hittil har forskning på barnekreft for det meste tapt kampen om disse midlene. For fortsatt å kunne gi behandling i toppklasse til barn og ungdom med kreft, er aktiv forskning helt nødvendig. Helsemyndighetene må nå ta et krafttak

DETTE SKJER I 2016

 

OBS: Det vil i forkant bli sendt ut mail og lagt ut på Facebook.

Leve med minnene

Instagram

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo