Familietilbud

Ferie Med Mening (FMM)til toppen

Ferie med mening (FMM) er et rekreasjonstilbud som skal være en kombinasjon av ferie med fritidsaktiviteter, et faglig innhold og hvor det gis informasjon om Barnekreftforeningen.

Målgruppen er familier med kreftsyke barn som er under behandling, et år etter ferdig behandling og ved evt tilbakefall. FMM avholdes i hver enkelt helseregion og er et samarbeid mellom fylkesforeningene i regionen. FMM er en sjelden anledning til å ha barn i behandling for kreftsykdom i gruppe med hverandre, og søsken i grupper med søsken. Foreldre tilbys foredrag av onkolog og psykolog, samt egne samtalegrupper. Hele det barneonkologiske teamet deltar hver sommer med tre dagers faglig program.

VARIGHET
Ca. 1 uke (søndag til søndag) i begynnelsen eller slutten av skoleferien.

DELTAKERE
Fra ca. 4 til maks 15 familier med barn som er i behandling eller har vært det siste år. Tilbudet gis gjennom Barnekreftforeningens fylkesforeninger, Våre Barn og de sykehusene der barna behandles og går til kontroll. Det brukes et standard søknadsskjema, som sendes til aktuelle familier ca. 5 mnd før FMM. Personale på sykehus og Kreftforeningens seksjonskontorer kan også informere aktuelle familier om tilbudet. Svarfristen bør være ca. 4 mnd før leiren. Hver familie skal ha tilbud om FMM minst en gang under behandlingstiden.

STED
Et sted i regionen med muligheter for varierte fritidsaktiviteter inne og ute. Stedet må være tilrettelagt for rullestolbrukere, f eks folkehøgskole, leirskole, Røde Kors senter e.l. Stedet må kunne ta hensyn til barn med lavt immunforsvar, og svak helse, og bør ha mulighet for samarbeid med en barnepoliklinikk og barneavdeling i nærheten for blodprøve, kontroller og evt. innleggelser.

FMM Stavern, Helseregion sør og øst
FMM Selbu, Helseregion Nord-Trøndelag Levanger
FMM Sommarøy, Helseregion Nordland, Troms og Finnmark 

Montebellosenteret arrangerer kurs for familier med kreftsyke barn 6.-13- oktober, 2017

Som familie i denne sammenheng regnes det kreftsyke barnet, foreldre og søsken under 18 år. Kurset har spesielt fokus på søsken til det kreftsyke barn. Målsettingen er å hjelpe familien å tilpasse seg situasjonen de er i, fremme forståelse for hverandre og styrke mestring og samspill. Kurset arrangeres i samarbeid med Senter for Krisepsykologi ved klinisk psykolog Marianne Straume.

Montebellosenteret arrangerer kurs for familier med kreftsyke barn 6.-13- oktober, 2017 - les hele saken

Tilbud om sorgsamlingtil toppen

Barnekreftforeningen har som mål å etablere et sorgtilbud til familier som har mistet barn av kreft.

Barnekreftforeningens sorgtilbud er en kombinasjon av likepersonsarbeid, og årlige nasjonale sorgsamling som arrangeres i samarbeid med fagpersoner.

Den årlige nasjonale sorgsamlingen er en samling for familier som har mistet et barn i løpet av de 3 siste årene, der søsken i skolealder også er velkommen. Samlingen inneholder fagprogram med ulike foredrag og samtalegrupper, foreldregrupper og søskengrupper, aktiviteter for søsken under foreldrenes program og felles aktiviteter for hele familien. Det blir lagt opp til eget program for ungdom. Disse samlingene er også tilrettelagt for dem som har mistet sitt eneste barn av kreft.

Fylkesforeningenes sorgtilbud er basert på likepersonsarbeid, Det viktigste med dette tilbudet er å skape en møteplass for foreldre og søsken som har opplevd å miste et barn eller søsken av kreft.

Dette tilbudet organiseres gjerne fylkesvis eller også på tvers av fylkesforeningene.

Meld deg på Sorgsamling 2017 her

Spørsmål om dødentil toppen

Mange syns det er vanskelig å finne en anledning til å snakke om sin egen og andres død. Kreftforeningen har laget en brosjyre som forhåpentlig kan være til støtte. Målgruppen for brosjyren er alle mennesker og ikke bare helsepersonell eller pasienter/pårørende. Brosjyren kan brukes i skoler, helsestasjoner, sykehus, sykehjem, organisasjoner, barnehager, livssynsorganisasjoner. 

Brosjyren kan bestilles hos Kreftforeningen

Relevant informasjontil toppen

Sorggruppetilbud:  http://www.sorggrupper.no/
Senter for krisepsykologi: https://www.krisepsyk.no/
Unge som sørger: http://www.ung.no/sorg/
Landsforeningen for uventet barnedød:https://lub.no/
Foreningen "Vi som har et barn for lite": http://www.etbarnforlite.no/

Litteraturtil toppen

Ett barn fattas mig

Boken henvender seg til deg som er rammet av den ufattelige store sorgen det er å miste ett barn.

Ett barn fattas mig - les hele saken

Idas dans

Denne boka handler først og fremst om å leve. Den er en styrkeoppvisning og en inspirasjonskilde - og som Gunnhild Corwin skriver: Vi klarer det vi må!

Idas dans - les hele saken

Regines bok - En ung jentes siste ord

En bok om liv og død, vennskap og kjærlighet og om hvordan en ung jente møter sin egen frykt.

Regines bok - En ung jentes siste ord - les hele saken
Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Bankgiro 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
<