Ressursgruppertil toppen

Barnekreftforeningen har nasjonale ressursgrupper som består av medlemmer som bidrar inn i gruppen med sin interesse og kompetanse innenfor et spesielt interesseområde. Ressursgruppene utarbeider handlingsplaner og budsjett for sin virksomhet, og rapporterer til hovedstyret i Barnekreftforeningen.

I menyen til venstre kan du klikke og lese mer om de ulike ressursgruppene.

Del: