Agder

Styret i Barnekreftforeningen Agder 2016til toppen

Leder:

Anette Iren Nordhaug, seneffektkontakt, mob 993 97 969 mail: leder@barnekreftforeningen-agder.no

Nestleder:
Anne Kristin Helgøy, mail: nestleder@barnekreftforeningen-agder.no

Sekretær:
Trine Abrahamsen, mail: sekreter@barnekreftforeningen-agder.no

Kasserer:
Einar Andreassen, mail: kasserer@barnekreftforeningen-agder.no


Styremedlem:
Lillian Huyan, mail: styremedlem1@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Linda Lundevold Gundersen, mistetkontakt, mail: styremedlem2@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Inger Marie Enerstvedt, mail: styremedlem3@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Chanett Bredesen-Haugaa, mail: styremedlem4@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Morten Svendsen, mail: styremedlem5@barnekreftforeningen-agder.no

 

Varamedlem:
Marianne Haus, ungdomskontakt, mail: vara1@barnekreftforeningen-agder.no

Varamedlem:
Hilde Imeland, foreldrekontaktkoordinator, mail: vara2@barnekreftforeningen-agder.no

Varamedlem:
Nina Midbøe, mail: 
vara3@barnekreftforeningen-agder.no

Varamedlem:
Astrid Espeland, pantekassekoordinator mail: vara4@barnekreftforeningen-agder.no

 

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjont