Agder

Styret i Barnekreftforeningen Agder 2016til toppen

Leder:

Anette Iren Nordhaug, seneffektkontakt, mob 993 97 969 mail: leder@barnekreftforeningen-agder.no

Nestleder:
Anne Kristin Helgøy, mail: nestleder@barnekreftforeningen-agder.no

Sekretær:
Trine Abrahamsen, mail: sekreter@barnekreftforeningen-agder.no

Kasserer:
Einar Andreassen, mail: kasserer@barnekreftforeningen-agder.no


Styremedlem:
Lillian Huyan, mail: styremedlem1@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Linda Lundevold Gundersen, mistetkontakt, mail: styremedlem2@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Inger Marie Enerstvedt, mail: styremedlem3@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Chanett Bredesen-Haugaa, mail: styremedlem4@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Morten Svendsen, mail: styremedlem5@barnekreftforeningen-agder.no

 

Varamedlem:
Marianne Haus, ungdomskontakt, mail: vara1@barnekreftforeningen-agder.no

Varamedlem:
Hilde Imeland, foreldrekontaktkoordinator, mail: vara2@barnekreftforeningen-agder.no

Varamedlem:
Nina Midbøe, mail: 
vara3@barnekreftforeningen-agder.no

Varamedlem:
Astrid Espeland, pantekassekoordinator mail: vara4@barnekreftforeningen-agder.no

 

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as