Agder

Velkommen til Barnekreftforeningen Agdertil toppen

Vi er der for barna og familene

Barnekreftforeningen (tidligere Støtteforeningen for kreftsyke barn, SKB) ble stiftet i 1982 av foreldre til kreftsyke barn.
Barnekreftforeningen er en landsdekkende foreldredrevet, frivillig organisasjon, det består av 14 fylkesforeninger, vi i Agder omfatter både Aust- og Vest-Agder.

Vi er som alle andre fylkesforeninger i Barnekreftforeningen til for å hjelpe barn med kreft og deres familie, og blir drevet av frivillige foreldre til barn som har eller har hatt kreft.

Barnekreftforeningens formål er å bedre barnas behandlingstilbud, tilrettelegge forholdene for familiene, samarbeide med leger og annet pleiepersonell, samt drive informasjonsvirksomhet om foreningen.

Barnekreftforeningen er der for hele familien, det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Noen av de syke barna er blitt friske, noen har fått senskader, noen er under behandling, mens andre har vi mistet. 

Barnekreftforeningen Agder arrangerer ulike aktiviteter for medlemsfamiliene, vi har kontakt med Sørladets sykehus Kristiansand og en foreldrekontakttjeneste som har kontakt med medlemsfamiliene om ønskelig. Det kan være godt å ha noen å snakke med som har opplevd det samme hvis barnet ditt får en såpass alvorlig diagnose som kreft.

Barnekreftforeningen driver ikke med telefoninnsamling eller lignende virksomhet, men baserer vår virksomhet på gaver og medlemskontingent. Man kan tegne seg som støttemedlem eller bedriftsmedlem, eller man kan velge