Buskerud

Kontaktinformasjontil toppen

Barnekreftforeningen Buskerud
v/ Elisabeth Røine
M
ørkveien 13
3427 GULLAUG

 

Styresammensetning 2017/2018til toppen

Leder:
Elisabeth Røine 
elisabeth.roine@ramboll.no – 93499699 

Nestleder:
Camilla Kjelsrud
campe@techemail.com  - 99004214

Kasserer:
Cathrine Hauglum-Werner
chauglum@hotmail.com – 99272832 

Sekretær:
Monica Hennum Steen
monicahsteen@gmail.com – 92070406 

Styremedlem:
Isabelle Hansen
isabellehansen@yahoo.no – 97565366 

Styremedlem:
Lene Nyen Bache
lenenyen@online.no - 99033256 

Styremedlem:
Laila Elvaker
l-elvak@online.no – 90951895

Styremedlem:
Therese Nordahl Nori
cingene_te@hotmail.com - 90671212 

Varamedlem:
Annelena Løvrak
lovrak@online.no - 91775078 

Varamedlem: 
Hanne Myhrvold 
hanne.myhrvold@gmail.com - 92221862

 

 

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099