Hedmark

Invitasjon til unge pårørende - Weekend på Trollbu

Velkommen til temakveld om seneffekter etter kreftbehandling!til toppen

Hvert år får over 32.000 mennesker i Norge kreft. Moderne kreftbehandling redder heldigvis livet til mange.

Faktisk overlever to av tre kreftpasienter i dag.

Men både for de som overlever eller lever med uhelbredelig kreft, kan den tøffe behandlingen ha en høy pris.

De får seneffekter, og livet blir ikke det samme som før.

 

Kreftforeningen og Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling inviterer til åpent møte om seneffekter for pasienter og pårørende 5. mars kl. 17.00 på Hamar!

Vi ser på utfordringene de som overlever kreft kan møte etter endt behandling.

Det vil bli gitt korte presentasjoner rundt temaet, og Håvard Aagesen kommer for å dele sin om opplevelse av å leve med flere senskader.
Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Personer fra Kreftforeningens Kreftlinje vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Se også Facebook- arrangement: https://www.facebook.com/events/1749960831735386/

Husk påmelding innen 26. februar:https://www.deltager.no/kreftforeningen/seneffekter_hamar