Hedmark

Styret i Barnekreftforeningen Hedmarktil toppen

Leder: Bjørn Aasen

Olsrudvn 19, 2322 Ridabu

Tlf: 995 38 655

e-post: bjorn.t.aasen@nordea.com


Nestleder: Hoa Thi Tran

Kjerneby 14, 2409 Elverum

Tlf: 954 90 232 

e-post: hthi-tra@online.no

Kasserer: Kristian Wessel Finstad

Oskar Braatens veg 17, 2407 Elverum

Tlf: 990 12 110

e-post: kristianwesselfinstad@gmail.com

Sekretær: Alison Hartmann Kjønsberg

Kongsvegen 655

2344 Ilseng

Tlf: 917 49 541

e-post: alisonhartmann@hotmail.com

Styremedlem: Anita Voldmo

Meieriveien 51, 2340 Løten
Tlf: 936 88 6 81 

e-post: anita@fagmobler-elverum.no

Styremedlem: Cecilie Jessen Jemtland

Disen Alle 16, 2321 Hamar
Tlf: 90 73 99 31

e-post: cecilie@jemtland .com

Styremedlem: Stine Haug

Åsmund Sveens veg 31, 2407 Elverum
Tlf: 92 22 55 34

e-post: sha @ aktiv.no 

Varamedlem: Kent Sverre Gundersen

Kreklingvegen 4, 2409 Elverum
Tlf: 414 63 327

e-post: kent.gundersen@elverumskolen.no

Varamedlem: Edgar Moen

Blikstadveien 8, 2450 Rena
Tlf: 907 93 533

e-post: edgarmoen@hotmail.com

Valgkomite: Oskar Torgunrud, Lene Løfsgaard

Mistetkontakt: Anita Voldmo, 93 68 86 81

Foreldrekontakt: Cecilie Jessen Jemtland, 90 73 99 31

Senskadekontakt: Merete Krybelsrud, 97 95 12 70

Del: