Hordaland, Sogn og Fjordane

Kontaktinfo og oppgaver til styremedlemmene i Barnekreftforeningen Hordaland, Sogn og Fjordanetil toppen

Leder: Jan Terje Espeland

Tlf:  456 63 204  -   Mail: jante1789@gmail.com

Nestleder: Vivian Fløysand Berland

Tlf: 916 40 462   -   Mail: vivian.berland@online.no

Kasserer/Pantekasser: Heidi Gjerde

Tlf: 951 77 937   -   Mail: heidi-gjerde@hotmail.com

Sekretær: Trine Rognved

Tlf: 908 46 319   -   Mail: trine-rongved93@hotmail.com

Styremedlem: Lillian Helen Nesse

Tlf: 479 03 868   -   Mail: lhnesse@hotmail.com

Styremedlem/Mistetkoordinator: Anett Fjeld Njøten

Tlf: 901 64 636   -   Mail: f-mer@online.no

Styremedlem: Svein Gunnar Aspevik

Tlf: 908 84 132   -   Mail: sga@hotmail.no

Styremedlem