Møre og Romsdal

Velkommen til Barnekreftforeningen Møre og Romsdaltil toppen

Barnekreftforeningen Møre og Romsdal er en foreldredrevet, frivillig organisasjon. Alle medlemmer har eller har hatt barn med kreft. Det er også mulighet å tegne seg som støttemedlem som privatperson eller bedrift.

Foreningen er for hele familien, det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Noen av de syke barna er blitt friske, noen er under behandling, mens andre har vi mistet. Arbeidet gjøres på frivillig, ulønnet basis. Barnekreftforeningens formål er å bedre barnas behandlings-tilbud, tilrettelegge forholdene for foreldre og familien, samarbeide med sykehusene, samt drive informasjonsvirksomhet. 

Barnekreftforeningen Møre og Romsdal arrangerer flere ulike aktiviteter og trivselstiltak for barna og medlemsfamiliene i vårt fylke, gjennom hele året. Ved siden av det, så er det ved St.Olavs Hospital de fleste barna får sin intensive del av behandlingen. Vi samarbeider derfor godt med Barnekreftforeningen Trøndelag om flere tiltak der det er naturlig. Eksempel på dette er triveselssykepleier Mats, pizzakvelder annen hver uke og "Ferie med mening".

Del: