Møre og Romsdal

Årshjultil toppen

Barnekreftforeningen Møre og Romsdal har foreløpig satt opp følgende datoer i årshjulet vårt. Noe justeringer kan forekomme, og endelige datoer/steder vil komme i invitasjoner til våre medlemsfamilier.

15.februar Den internasjonale barnekreftdagen

17.-19. februar Foreldrehelg i Ålesund med årsmøte og medlemsmøte

Mars/april Likepersonsamling

21.-23. april Landsmøte

2.mai Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

9.-12. juni Tur for foreningens ungdommer (17-24 år)

13. juni Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

25.-30 juni Ferie med mening Selbu

19. august Mini-Jugend Ålesund

SEPTEMBER Barnekreftmåneden

5. september Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

6.-13. oktober Familiekurs på Montebellosenteret

29.september- 1.oktober Høsttur

Oktober Likepersonmøte

14. nobember Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

3. desember Julelunsj på Colorline stadion

Del: