Møre og Romsdal

Årshjultil toppen

Barnekreftforeningen Møre og Romsdal har foreløpig satt opp følgende datoer i årshjulet vårt. Noe justeringer kan forekomme, og endelige datoer/steder vil komme i invitasjoner til våre medlemsfamilier.

15.februar Den internasjonale barnekreftdagen

17.-19. februar Foreldrehelg i Ålesund med årsmøte og medlemsmøte

Mars/april Likepersonsamling

21.-23. april Landsmøte

2.mai Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

9.-12. juni Tur for foreningens ungdommer (17-24 år)

13. juni Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

25.-30 juni Ferie med mening Selbu