Nordland

Velkommen til Barnekreftforeningen Nordlandtil toppen

Barnekreftforeningen ble stiftet i 1982 av foreldre til kreftsyke barn. Barnekreftforeningen drives på frivillig basis av foreldre som har eller har hatt barn med en eller annen form for kreft. Alle som har eller har hatt barn med kreft kan tegne familiemedlemskap. Andre interesserte kan tegne støttemedlemskap. Alle medlemmer mottar medlemsbladet Våre Barn som kommer ut med fire nummer i året. Barnekreftforeningens formål er:

  • å bedre barnas behandlingstilbud
  • tilrettelegge forholdene for foreldre, foresatte og familier
  • samarbeide med leger og annet pleiepersonell
  • drive informasjonsvirksomhet om foreningen

Alle innsamlede midler går direkte til medlemmene i form av trivselstiltak på sykehus og turer og arrangement. På Ferie Med Mening er det også faglig opplegg med fagpersoner.

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099