Oppland

Styret i Barnekreftforeningen Oppland

E-post til styret: oppland@barnekreftforeningen.no

Leder: 
Camilla EideGran
Mobiltlf: 924 07 810 
e-mail: labbetuss-barnehage@hotmail.com
 
Nestleder: 
Knut Gunnar Larsen, Jevnaker
Mobiltlf: 977 68 037
e-mail: knut.larsen@lier-fibernett.no
 
Sekretær:
Sigrun Høiberg, Kapp
Mobiltlf: 918 67 635
e-mail: h.p@norgespost.no
 
Fungerende kasserer:
Camilla EideGran
Mobiltlf: 924 07 810 
e-mail: labbetuss-barnehage@hotmail.com


Styremedlemmer: 
Tore Simensen, Moelv
Mobiltlf: 468 19 054
e-mail: Toresimensen39@gmail.com
 
Laila Romundset, Øyer
Mobiltlf: 907 68 843
e-mail: lm-romu@online.no

Tor Henning Berntsen, Øyer
Mobiltlf: 412 39 368
e-mail: torbern@gmail.com

Ingvild Sønsteli Aasen, Moelv
Mobiltlf: 415 95 019
Email: ingvild.aasen@gmail.com

Varamedlemmer:
Anne Brit Bismo, Otta
Mobiltlf: 913 06 738
e-mail: b-bism@online.no
 
Eldbjørg Bråten, Raufoss
Mobiltlf: 911 89 649
e-mail: Freestyle.oppland@online.no
 

Foreldrekontakt:
Laura Berntsen, Øyer
Mobiltlf: 924 81 797
e-mail: laura@elgenresturant.no
 
Mistetkontakt:
Mette Gaarder, Skreia
Mobiltlf: 990 38 709 
e-mail: mette.gaarder@hotmail.com

Seneffektkontakt: 
Sigrun Høiberg, Kapp
Mobiltlf: 918 67 635
e-mail: h.p@norgespost.no
 
 
Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Bankgiro 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333