Oslo og Akershus

Velkommen til Barnekreftforeningen Oslo og Akershustil toppen

Barnekreftforeningen ble stiftet i 1982 av foreldre til kreftsyke barn.

Barnekreftforeningen drives på frivillig basis av foreldre som har, eller har hatt barn med en eller annen form for kreft. Alle som har, eller har hatt barn med kreft kan tegne familiemedlemskap. Andre interesserte kan tegne støttemedlemskap. Alle medlemmer mottar medlemsbladet Våre Barn som kommer ut med fire nummer i året.

Barnekreftforeningens formål er å bedre barnas behandlingstilbud, tilrettelegge forholdene for foreldre, foresatte og familier, samarbeide med leger og annet pleiepersonell, samt drive informasjonsvirksomhet om foreningen.
Alle innsamlede midler går direkte til medlemmene i form av trivselstiltak på sykehus, turer og arrangementer. 

Følg oss også på vår Facebookside og på Instagram!