Østfold

Informasjon om styrettil toppen

Leder: Ann Mari Begby

Tlf: 95181755 E-post: styreleder.ostfold@barnekreftforeningen.no

Nestleder: Margit Tangen
Telf: 90016595 E-post: nesteleder.ostfold@barnekreftforeningen.no

Kasserer: Marit Bernhardsen
Telf: 91360294  E-post :kass.ostfold@barnekreftforeningen.no

Sekretær: Charlottte Enersen
Tlf:40602774  E-post : sek.ostfold@barnekreftforeningen.no

Styremedlem: Rita Kvien
Telf: 99703022 E-post: 5.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

Styremedlem: Hiwa Shukri Salim                                                                                                                                                                                                     Telf: 99894636 E-post: 6.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

Styremedlem: Tor Atle Åslie

Telf :91522916  Mail: 7.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

Styremedlem: Per Hunnestad

Telf : 976 52828  Mail : per.hunnestad@sarpsborg.com

                                                                                                                                                                                               

1.Vara: Anette Woldheim Hansen                                                                                                                                                                                                    Telf: 91534469 E-post: 8.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

2. vara: Heidi Vatvedt

Telf 413 00995 E-Post : heidivatvedt@hotmail.com