Østfold

Informasjon om styrettil toppen

Leder: Ann Mari Begby

Tlf: 95181755 E-post: styreleder.ostfold@barnekreftforeningen.no

Nestleder: Margit Tangen
Telf: 90016595 E-post: nesteleder.ostfold@barnekreftforeningen.no

Kasserer: Marit Bernhardsen
Telf: 91360294  E-post :kass.ostfold@barnekreftforeningen.no

Sekretær: Charlottte Enersen
Tlf:40602774  E-post : sek.ostfold@barnekreftforeningen.no

Styremedlem: Rita Kvien
Telf: 99703022 E-post: 5.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

Styremedlem: Hiwa Shukri Salim                                                                                                                                                                                                     Telf: 99894636 E-post: 6.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

Styremedlem: Tor Atle Åslie

Telf :91522916  Mail: 7.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

Styremedlem: Per Hunnestad

Telf : 976 52828  Mail : per.hunnestad@sarpsborg.com

                                                                                                                                                                                               

1.Vara: Anette Woldheim Hansen                                                                                                                                                                                                    Telf: 91534469 E-post: 8.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

2. vara: Heidi Vatvedt

Telf 413 00995 E-Post : heidivatvedt@hotmail.com

 

 


 

Foreldrekontakt: Anette Woldheim Hansen  Telf: 91534469 E-post:

8.styret.ostfold@barnekreftforeningen.no

Mistetkontakt:    Rita Kvien  Telf: 99703022 E-post: 5.styret.ostfold@barnekreftforeningen.noBesøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Bankgiro 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen