Trøndelag

Styret i Barnekreftforeningen i Trøndelagtil toppen

Leder: Brit Gorset
Bambergv 8, 7603 Levanger
E-post: brit.gorset@gmail.com
Tlf: 97072254

Nestleder: Kjell Sundfær

Einhaugen 23, 7670 Inderøy
E-post: kjell.sundfaer@ntebb.no
Tlf: 932 21 211

Kasserer: Kristin Bones
Kiselrabben 8, 7509 Stjørdal
E-post:
kass.trondelag@barnekreftforeningen.no
Tlf: 995 39 461

Sekretær: Anne-Birgitte Arras

Hesttrøa 24, 7224 Melhus
E-post: abarras74@gmail.com
Tlf: 476 55 239

Styremedlem: Nina Pettersen
7353 Børsa
E-post: ninapettersen@hotmail.com
Tlf: 950 68 896

Styremedlem: Monica Engan
Dalsveien 31, 7374 Røros
E-post: engan_68@hotmail.com
Tlf: 979 33 920

Styremedlem: Elin Gilde
Nedre Joenget 9, 7170 Åfjord
E-post: elin.gilde@loqal.no
T
lf: 905 42 811

Styremedlem: Irene Ruud