Trøndelag

Styret i Barnekreftforeningen i Trøndelagtil toppen

Leder: Brit Gorset
Bambergv 8, 7603 Levanger
E-post: brit.gorset@gmail.com
Tlf: 97072254

Nestleder: Kjell Sundfær

Einhaugen 23, 7670 Inderøy
E-post: kjell.sundfaer@ntebb.no
Tlf: 932 21 211

Kasserer: Kristin Bones
Kiselrabben 8, 7509 Stjørdal
E-post:
kass.trondelag@barnekreftforeningen.no
Tlf: 995 39 461

Sekretær: Anne-Birgitte Arras

Hesttrøa 24, 7224 Melhus
E-post: abarras74@gmail.com
Tlf: 476 55 239

Styremedlem: Nina Pettersen
7353 Børsa
E-post: ninapettersen@hotmail.com
Tlf: 950 68 896

Styremedlem: Monica Engan
Dalsveien 31, 7374 Røros
E-post: engan_68@hotmail.com
Tlf: 979 33 920

Styremedlem: Elin Gilde
Nedre Joenget 9, 7170 Åfjord
E-post: elin.gilde@loqal.no
T
lf: 905 42 811

Styremedlem: Irene Ruud

Kroveien 8, 7120 Leksvik

E-post: kroaruud@gmail.com
Tlf: 950 23 875

Styremedlem: Vivi Jørstad Aune
Øvre Flatåsveg 31A
E-post: vivija2003@hotmail.com
Tlf: 913 63 515

Varamedlem 1: Jon Anders Fenstad
Nordfjordveien 89, 7114 Råkvåg
E-post: 

Tlf: 926 83 748

Varamedlem 2: Bodil Merete Hofstad
Sjølystvegen 25, 7562 Saksvik
E-post: bodil.merete.hofstad@ntebb.no
Tlf: 957 48 222

Varamedlem 3: Espen Tøndel
Øvre Stavsetveien 1, 7026 Trondheim
E-post: espen.tondel@gmail.com
T
lf: 981 00 756Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099