Vestfold

Støttetil toppen

Dersom du vil støtte oss i arbeidet vi driver, kan du:

  • Bli støttemedlem, klikk her
  • Gi økonomisk støtte til kreftsyke barn i Vestfold, kontonr. 1594 09 72423
  • Gi økonomisk støtte til kreftsyke barn i Norge, uavhengig av bosted,
    kontonr. 7058 09 33333
  • Gi pantelapper til en av våre postkasser i dagligvarebutikker

 

  • GRASROTANDELEN: Vårt organisasjonsnummer er 993.924.180. 5 % av din tippeandel går direkte til Barnekreftforeningen Vestfold, uten at det går på bekostning av innsatsen din ell