Barnekreft

Kreft hos barntil toppen

180 norske barn får kreft hvert år. De vanligste kreftformene blant barn er delt inn i tre omtrent like store grupper: akutte leukemier (ALL og AML), hjernesvulst og solide svulster på forskjellige organer og deler av kroppen.

Takket være god medisinsk behandling overlever 75 til 80 prosent av barna sykdommen. Mange blir helt friske igjen, men noen får varige skader som følge av behandlingen. Barnekreftforeningen har utarbeidet en handlingsplan og en brosjyre spesielt for barn som sliter med seneffekter etter kreftbehandling.

Les om alle kreftformene.

For mere informasjon kan du besøke Barnekreftportalen. 
Portalen er et nytt nettsted initiert og driftet av Nasjonal Kopetansetjeneste for solide svulster hos barn. Portalen samler informasjon om barnekreft for helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte. Hovedformålet er å sørge for kvalitetssikret informasjon om kreft hos barn og gi rask tilgang til gode nettsteder som har relasjon til temaet. Siden driftes av ”Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn" ved Oslo Universitetssykehus.

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099