Forskning

  Barnekreftforeningen arbeider med å bekjempe barnekreft gjennom informasjon og forskning samtidig som vi er en støtte for barn og ungdommer med kreft og deres familier gjennom fylkesforeningene og vårt likepersonsarbeid.

  Målet er 100 % overlevelse av barnekreft til et videre liv med god livskvalitet.

  Hvert år får rundt 180 barn og ungdommer opp til 18 år i Norge kreft. De behandles ved barne- og ungdomsavdelinger i den regionen de tilhører. Behandlingsresultatene i Norge er i internasjonal toppklasse. Likevel dør fortsatt rundt 20% av barna. Målet for fremtiden er at ingen barn skal dø av kreft. Barnekreftforeningen jobber for at barna og ungdommene skal få god livskvalitet også etter en sterk kreftbehandling. 

  Forskning på kreft hos barn er dessverre ikke et prioritert område i dag. Norge ligger langt etter våre naboland når det gjelder bidrag til barnekreftforskning. Aktiv forskning er nødvendig for å fortsatt kunne gi behandlinug i toppklasse til barna og ungdommene med kreft. Vi ønsker at forskning på barnekreft styrkes og utvides slik at den blir en integrert del av pasientbehandlingen. 

  Barnekreftforeningen satser stort på innsamling til forskning for å nå målet. Takket være små og store bidrag fra privatpersoner, organisasjoner og næringsliv kan Barnekreftforeningen i år utlyse hele 25 millioner kroner til forskning i 2017. 

  Del:

  Besøksadressetil toppen

  Øvre Vollgate 11
  0158 Oslo

  (919) 02099

  Besøksadressetil