Barnekreftforeningens forskningsfond

  Barnekreftforeningens Forskningsfond ble stiftet i 2000 på grunnlag av midler innsamlet av Forsvarets Luftkrigsskole. Formålet til fondet er å bevilge midler til drift/støtte til forskning omkring kreftsykdom hos barn. Forskningen kan være rettet mot årsak, behandlingsformer eller psykososiale forhold under og etter behandling. Les mer om historien til forskningsfondet her.

  Årlige innsamlinger av Forsvarets Luftkrigsskole er det største bidraget for å øke formålskapitalen. I tillegg bidrar Barnekreftforeningen sentralt og regionalt med midler gjennom egne innsamlinger og gaver øremerket til forskning.

  Siden 2011 er det bevilget rundt fem millioner kroner til ulike forskningsprosjekter om barnekreft tilknyttet regionssykehusene i Norge.

  For saker og henvendelser som har med Barnekreftforeningens forskningsfond å gjøre kan dere sende e-post til vår fagsjef Britt Ingunn Sævig bis@barnekreftforeningen.no eller tlf: 99248615

  Del:

  Besøksadressetil toppen

  Øvre Vollgate 11
  0158 Oslo

  02099

  Postadressetil toppen

  Postboks 78, Sentrum
  0101 Oslo

  Informasjontil toppen

  Org nr. 985 550 999
  Bankgiro 7058 09 33333
  BIC (Swift) DNBANOKKXXX
  IBAN NO94 7058 0933 333

  Innsamlingskontrollen