Barnekreftforeningens forskningsfond

    Barnekreftforeningens Forskningsfond ble stiftet i 2000 på grunnlag av midler innsamlet av Forsvarets Luftkrigsskole. Formålet til fondet er å bevilge midler til drift/støtte til forskning omkring kreftsykdom hos barn. Forskningen kan være rettet mot årsak, behandlingsformer eller psykososiale forhold under og etter behandling. Les mer om historien til forskningsfondet her.

    Årlige innsamlinger av Forsvarets Luftkrigsskole er det største bidraget for å øke formålskapitalen. I tillegg bidrar Barnekreftforeningen sentralt og regionalt med midler gjennom egne innsamlinger og gaver øremerket til forskning.

    Siden 2011 er det bevilget rundt fem millioner kroner til ulike forskningsprosjekter om barnekreft tilknyttet regionssykehusene i Norge.

    For saker og henvendelser som har med Barnekreftforeningens forskningsfond å gjøre kan dere sende e-post til vår fagsjef Britt Ingunn Sævig bis@barnekreftforeningen.no eller tlf: 99248615

    Del: