Råd og rettigheter

Rettighetene til personer med utviklingshemmingtil toppen

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har laget en oversikt over rettighetene til personer med utviklingshemming i denne oversikten. Oversikten vil være nyttig både for personer i kommunal og statlig sektor i tillegg til pårørende og personer med utviklingshemming. Se oversikten her

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Bankgiro 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333