Råd og rettigheter

Rettighetene til personer med utviklingshemmingtil toppen

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har laget en oversikt over rettighetene til personer med utviklingshemming i denne oversikten. Oversikten vil være nyttig både for personer i kommunal og statlig sektor i tillegg til pårørende og personer med utviklingshemming. Se oversikten her

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099