Sekretariatet

Kontakttil toppen

Sekretariatet kan nås på e-post: sekretariatet@barnekreftforeningen.no      Telefon: 02099  

Adresse: Øvrevollgate 11, 3 etg, 0158 Oslo

Fagsjef- konstituert daglig ledertil toppen

Britt Ingunn Wee Sævig

Tlf: 992 48 615

bis@barnekreftforeningen.no

Kommunikasjonsrådgivertil toppen

Anja Haug Tronrud

Tlf:99555696

anja@barnekreftforeningen.no


Administrasjonskonsulenttil toppen

Malin Svinndal

Tlf:91917503

malin.svinndal@barnekreftforeningen.no

Informasjons- og organisasjonsrådgivertil toppen


Lina Tørum

Tlf: 97577620

lina.torum@barnekreftforeningen.no


Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099