Hovedstyret

Hovedstyrettil toppen

Leder: Elisabeth Fjukstad  Telefon: 47010815

Nestleder: Charlotte Nielsen

Styremeldemer:
Leif Erling Krohn
Eva Widing
Gaute Fossbakk

Vara:
Trine Eide Fossmark