Sekretariatet

Kontakttil toppen

Sekretariatet kan nås på e-post: sekretariatet@barnekreftforeningen.no      Telefon: 02099  

Adresse: Øvrevollgate 11, 3 etg, 0158 Oslo

Fagsjef- konstituert daglig ledertil toppen

Britt Ingunn Wee Sævig

Tlf: 992 48 615

bis@barnekreftforeningen.no

Kommunikasjonsrådgivertil toppen

Anja Haug Tronrud

Tlf:99555696

anja@barnekreftforeningen.no


Administrasjonskonsulenttil toppen

Malin Svinndal

Tlf:91917503

malin.svinndal@barnekreftforeningen.no

Informasjons- og organisasjonsrådgivertil toppen


Lina Tørum

Tlf: 97577620

lina.torum@barnekreftforeningen.no


Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Bankgiro 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as