Barnekreftforeningen inviterer til lærerkurs om seneffekter

Barnekreftforeningen holder kurs om seneffekter etter kreftbehandling for lærere og andre som jobber med barn i skoler og barnehager. Kurset holdes på Gardermoen 25 januar 2018 klokka 15.00 til 26. januar kl.16.00. Se her for påmelding og invitasjon...

Når et barn eller en ungdom som har hatt kreft kommer tilbake til barnehage / skole, står pedagogene ofte overfor nye og ukjente utfordringer.

Barnekreftforeningen ønsker derfor å bidra med kunnskap slik at lærere, barnehagelærere, assistenter, skoleledere, helsesøstre, PPT-ansatte og eventuelt andre som naturlig jobber med barna er bedre forberedt til å møte/tilrettelegge elevens hverdag.

Målet med lærerkurs er å:

  • Gjøre deltakerne kjent med noen av utfordringene de vil møte
  • Øke deltakernes forståelse for elevenes og foreldrenes utfordringer
  • Bidra til at pedagogene i samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser kan finne gode løsninger for den enkelte elev.

Kurset starter 25.januar klokken 1500 med foredrag om «Seneffekter hos barn og ungdom» ved lege Inga Maria Johannsdottir og spesialistpsykolog Hanne Cathrine Lie ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, OUS.

I løpet av disse to dagene, vil det også være foredrag av spesialpedagog og andre som jobber tett med barn og ungdom som har seneffekter. Underveis vil det bli lagt vekt på ulike utfordringer og deltakerne vil bli delt inn i to grupper. En gruppe med fokus spesielt rettet mot de som jobber med barn / ungdom med seneffekter etter hjernesvulst, og en gruppe for de med andre kreftformer og deres utfordringer.

Det vil bli satt av god tid til både spørsmål, erfaringsutveksling og gruppesamtaler i løpet av disse dagene.

Du finner mer informasjon om tema på barnekreftforeningen.no/seneffekter/

Utenom reisekostnader, blir det egenandel på kr 500,-
Ellers blir alle utgifter ifm overnatting dekket av Barnekreftforeningen.

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Kontaktperson:
Britt Ingunn Sævig
Fagsjef, Barnekreftforeningen

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as