Om Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon. Vi er en pådriver ovenfor myndigheter og sykehus for å bedre forholdene og rettighetene for kreftsyke barn og deres familier. Vi driver omfattende informasjonsvirksomhet om kreft hos barn ovenfor familier, barnehager, skoler og andre.

Noen av våre viktigste arbeidsområder er:

  • å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
  • å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene
  • å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna
  • å drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og Barnekreftforeningen
  • å søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig.
  • Finansiere forskning på kreft hos barn og ungdom

Vi har 14 fylkesforeninger spredt rundt om i landet. Disse foreningene har egne selvstendige styrer som arbeider frivillig for familiene som har barn med kreft. Barnekreftforeningen er demokratisk, organisatorisk bygget opp med et landsmøtevalgt hovedstyre bestående av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Vi har et sekretariat med 5 ansatte, som er hovedstyret sitt utøvende organ.

Barnekreftforeningen har ca. 1 900 familiemedlemskap og omlag. 2 400 støttemedlemskap, og i 2015 gikk 82 prosent av innsamlede midler til formål.

Vi eier leiligheter ved flere regionssykehus som står til disposisjon for de familiene som har kreftsyke barn til behandling ved sykehusene.

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo