Barnekreftforeningens forskningsfond

Barnekreftforeningens forskningsfond

I år 2000 ble det opprettet et Forskningsfond i samarbeid med Luftkrigsskolen. Forskningsfondets formål var å bevilge midler til drift/støtte til forskning omkring kreftsykdom hos barn og ungdom. Forskningen kan være rettet mot årsak, behandlingsformer, eller psykososiale forhold under og etter behandling. (Les mere om fondets historie her).

Årlige innsamlinger av Forsvarets Luftkrigsskole er det største bidraget for å øke formålskapitalen. I tillegg bidrar Barnekreftforeningen sentralt og regionalt med midler gjennom egne innsamlinger og gaver øremerket til forskning.

Siden 2011 er det bevilget rundt fem millioner kroner til ulike forskningsprosjekter om barnekreft tilknyttet regionssykehusene i Norge.

For saker og henvendelser som har med Barnekreftforeningens forskningsfond å gjøre kan dere sende e-post til vår fagsjef Britt Ingunn Sævig bis@barnekreftoreningen.no eller tlf: 99248615

Del: