Barnekreftforeningens forskningsfond

Barnekreftforeningens forskningsfond

I år 2000 ble det opprettet et Forskningsfond i samarbeid med Luftkrigsskolen. Formålet er å bevilge midler til drift/støtte til forskning omkring kreftsykdom hos barn og ungdom. Forskningen kan være rettet mot årsak, behandlingsformer,