Dette går pengene til

Innsamlingsprosent 2015

Store deler av pengene som blir samlet inn til Barnekreftforeningen går til Forskning på Barnekreft, både medisinsk og på rehabilitering og behandlingsmåter.

I tillegg brukes pengene på trivselstiltak for barn og familier på sykehus,  informasjonsarbeid, arbeid med ressursgrupper og fagreiser som er vesentlig for utvikling innen fagfeltet.