Familiekurs: Barn med retinoblastom

Alle barn/ungdom som har eller har hatt Retinoblastom og som har blitt behandlet ved OUS, Oslo universitetssykehus, får nå tilbud om deltakelse på en kurshelg på Montebellosenteret 04.-07. oktober. Tilbudet gjelder hele familien med mor, far og søsken. Påmeldingsfrist er 23. august.

Hvem er kurset for?

Alle barn/ungdom som har eller har hatt Retinoblastom og som har blitt behandlet ved OUS, Oslo universitetssykehus, får nå tilbud om deltakelse på en kurshelg på Montebellosenteret. Tilbudet gjelder hele familien med mor, far og søsken.

Målsetting

Målsettingen med kurset er å styrke livsmestring, og at familier skal få møte andre familier som er eller har vært i tilnærmet lik situasjon. Erfaringsutveksling er en viktig del av oppholdet. Dette gjelder for foreldre, barn med kreftsykdom, og deres søsken. 

Kursets innhold

Program – foreløpig, endelig program vil komme senere.

• Forelesning om Retinoblastom v/ overlege Marlies Hummelen fra Ullevål
• Forelesning om cytostatica og seneffekter v/ barneonkolog Kirsten Jarvis og Anne Vestli fra Rikshospitalet
• Forelesning om genetikk ved genetiker Ketil Heimdal
• Forelesning om øyeproteser ved anaplastolog Malene Grip
• Erfaringer fra en ung jente på 20 år som er ferdigbehandlet. 
• Forelesning om psykososiale aspekter ved det å ha et barn i familien som har Retinoblastom v/ psykolog Trude Rønvik

Samlingen arrangeres av Montebellosenteret i samarbeid med fagmiljøene innen barneonkologi ved OUS, Rikshospitalet og Ullevål. 

Ta kontakt med kontaktperson ved Rikshospitalet Lise Juul Hansen (mailto: tlf. 23074560/ 91914509) eller Torgun Næss (, 23015162 eller 22118582) dersom du trenger hjelp i søknadsprosessen. De vil også hjelpe deg med å få legeerklæring og dokumentasjon for pårørende.

Vi håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å være med, slik at vi blir en stor gjeng som samles på Montebellosenteret høsten 2019.

Søknadsfrist er 23. august.

Les mer på Montebello sine sider.

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as