Familiekurs på Montebellosenteret

Barnekreftforeningen har i mange år støttet Montebellosenteret. Senteret er Norges eneste nasjonale senter for kreftrehabilitering, og formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Montebellosenteret er det eneste stedet i Norge som holder kurs for hele familien. Her får man både hjelp fra fagfolk og man får møte familier i samme situasjon. I tillegg bli søsken til barn med kreft ivaretatt. 

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for de som har eller har hatt kreft, pårørende og søsken. Virksomheten bygger på at kreftsykdom er mer enn en fysisk lidelse. Et opphold skal hjelpe til med å hente frem nye krefter slik at en blir best mulig rustet til livet videre. Stedet ligger i nydelige omgivelser, med fjell, turstier og vann som nærmeste nabo. Innendørs er det oppvarmet basseng og badstue og koselig peisestue, og stedet er kjent for den fantastiske maten.

Kurs for hele familien
Hvert  år holder Montebellosenteret fire familiekurs som går over en uke. Kurset Barn med kreftsykdom arrangeres hver høst og er kurset som er mest tilpasset våre medlemmer.

Kursene er for barnefamilier med barn i alderen 0-18 år. Foreldrene har sine voksengrupper med samtale og foredrag, og barna deles opp i grupper etter alder. Det er fokus på barnas behov, mestring og viktigheten av støtte fra jevnaldrende i samme situasjon. På kursene er det god veksling mellom faglig program, aktiviteter og fritid. Når foreldrene har sine grupper eller aktiviteter, har barna aktiviteter sammen med miljøterapeuter. Det er også lekseoppfølging på Montebelloskolen, samt alderstilpassede aktiviteter. Oppmerksomheten på hvordan søsken har det, har blitt et stadig viktigere fokus. At søsken møter andre søsken i samme situasjon, er noe av det de setter aller mest pris på.

Hjelp fra fagfolk
Når et barn får kreft er det ikke uvanlig at foreldrene utvikler posttraumatisk stressyndrom. Marianne Straume fra Klinikk for krisepsykologi i Bergen har lang erfaring med familier i kriser og er fagansvarlig psykolog for familiesamlingen. Samtalegruppene ledes av psykolog, og barna hjelpes til å dele med andre hvordan de har det, og hva de kan gjøre for å få det bedre. Søsken som opplever at en bror eller søster har kreft får møte andre søsken i samme situasjon. 

Påmelding og søknadsfrist
Påmeldingsfrist senest 5 uker før kursstart for å bli med i hovedopptaket. 

Kontakt Montebellosenteret: 
Telefon 62 35 11 00
E-post: post@montebello-senteret.no

Les mer på Montebellosenteret sine nettsider.

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as