Gi gave

Vi inviterer til å kunne delta på Naturskolen, et tilbud for barn og unge som som har hatt lengre fravær fra skole i forbindelse med kreftbehandling. Tilbudet er særlig egnet for unge som ønsker å styrke evnen til å håndtere stress, press og samspill med andre. 

Første tur vil være i uke 42. For spørsmål om Naturskolen, ta direkte kontakt med Trygg av Natur som både arrangerer Naturskolen og behandler søknadene: [email protected].

For: Barn og ungdom som har hatt lengre fravær fra skole i forbindelse med kreftbehandling, eller søsken.
Hva: 12 skoledager med base på Friluftsykehuset v/Rikshospitalet over 12 uker
Når: Oppstart uke 42
Av: Friluftssykehuset OUS og Trygg av natur

Påmelding: Innen søndag 27.september 2020.

Mer detaljert informasjon er sendt til medlemmer på mail.

 

Om Naturskolen  
En mestringsarena kjennetegnet av tillit, tilhørighet, handlingsrom og medbestemmelse

Naturskolen med Trygg av natur og Friluftssykehuset OUS er lagt opp som et frivillig turfellesskap en dag i uka over 12 uker. Elevene søker selv om opptak. 

Målgruppen er barn og ungdom som har hatt lengre fravær fra skole i forbindelse med kreftbehandling, eller er pårørende til noen av disse. Tilbudet er særlig egnet for unge som ønsker å styrke evnen til å håndtere stress, press og samspill med andre.

Mål
Etter endt Naturskole har eleven erfart mestring og positive opplevelser sammen med andre i naturen. Eleven har en tydeligere forståelse av hvilke valg som er viktige for dem, og er trygge/tryggere på gjennomføring (av valgene).

Elevene skal etter endt prosess kunne se tilbake på gode naturopplevelser, kjenne at de har vært en del av et fellesskap hvor deres rolle er av betydning. De har dannet et nytt positivt mønster for hvordan de tar beslutninger i hverdagen.

Tilbud
Mestring og samspill i nærnatur én dag i uka i tre måneder

  • Fase 1 (Før oppstart): Info om tilbudet, søknadsprosess og avtaleinngåelse med skole, foresatte, elever. Vi avklarer vi forventninger i en opptakssamtale
  • Fase 2 (Bli kjent): Mestre naturen, bygge tillitt og trygghet i gruppa.
  • Fase 3 (Verdivalg): Vi har samtaler i gruppa og en til en veiledning der den enkelte finner ut av hva som gir glede, hva han/hun vil ha mer av i hverdagen og hva han/ hun vil ha mindre av i hverdagen.
  • Fase 4 (Gjennomføring): Elevene lærer kognitive verktøy og forankrer verdiene sine/det som gir glede, gjennom øvelser med veiledere og gruppa. Den enkelte begynner å gjøre små endringer i hverdagen.
  • Fase 5 (Veien videre): Elevene lager sin Trygg av natur-plan, som i korthet handler om å lage et mønster for å ta gode beslutninger i hverdagen.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit