Gi gave

Det innkalles med dette til årsmøte for Barnekreftforeningen Agder, onsdag 17. februar 2021, klokken 20.00. På grunn av smittesituasjonen avholdes årsmøtet digitalt i «Teams».

De som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på, og de påmeldte vil i forkant av møtet få en egen e-post med sakspapirer samt en link som gir tilgang til det digitale møtet.

Påmelding sendes til [email protected]  innen 3.februar 2021.

For familiemedlemskap har alle familiemedlemmer over 15 år stemmerett. Dersom flere i familien skal kunne stemme ved eventuelle digitale voteringer må det enkelte familiemedlem som ønsker å være med og avgi stemme på møtet meldes på. Deltakelse må samtidig skje ved å logge seg på møtet fra hver sin digitale enhet.

Dagsorden vil være i henhold til Barnekreftforeningens lover. Andre saker som medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet holdes. Særskilte saker som medlemmer ønsker behandlet sendes til samme mail-adresse som påmelding.

Selv om årets årsmøte dessverre ikke kan avholdes fysisk er det likevel viktig at vi samles, slik at vi har alt det formelle på plass for det betydningsfulle arbeidet vi alle står sammen om. Vi håper derfor så mange som mulig vil være med på vårt aller første digitale årsmøte.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Barnekreftforeningen Agder

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit