Gi gave

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 9. februar.

Saker sendes på mail til [email protected], eller til leder Camilla Eide, Tuterudveien 27, 2007 Kjeller.

Påmelding til årsmøtet sendes til [email protected] innen 12. februar

SAKSLISTE

 1.  Åpning og konstituering:
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder og sekretær
 • Valg av to personer å underskrive protokoll
 1. Årsberetning
 2. Regnskap og revisjonsberetning
 3. Orienteringssak – Barnekreftforeningen Oppland og Barnekreftforeningen Hedmark blir Barnekreftforeningen Innlandet. Se vedlegg
 4. Innkomne forslag
 5. Valg
 • Leder
 • Kasserer
 • Styremedlem
 • Styremedlem
 • Varamedlem
 • Valgkomitemedlem
 1. Valg av to representanter til landsmøtet 2021, samt to vararepresentanter.
 2. Avslutning

Vel møtt!
 

Mvh Styret i Oppland og Hedmark 

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit