Gi gave


Barnekreftforeningen invitere likepersoner til samlinger 25.-26. september på Gardermoen
Likepersonstjenesten i Barnekreftforeningen består av foreldre som har hatt et barn med kreft og personer som selv har hatt kreft som barn. Ved hjelp av sine erfaringer kan de gi støtte, lytte til og hjelpe andre i noenlunde samme situasjon. Det er også likepersoner som har mistet et barn. 

Opplæringskurset er for medlemmer som ikke har vært på kurs tidligere eller som har deltatt tidligere, men ønsker en ny opplæring. 

Også i år blir det en egen samling for ungdommer som er med og leder ungdomsgrupper i fylkesforeningene. De vil ha en egen parallell samling tilrettelagt for dem. 

Oppfølgingssamlingen er for likepersoner som har vært på kurs og som har ulike oppgaver som likeperson i foreningen.


Invitasjon med flere detaljer og påmeldingslink vil bli sendt ut i løpet av juni måned. Dersom du ønsker å delta: ta kontakt med likepersonskoordinator eller styreleder i din fylkesforening.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit