Gi gave

Om lag 70 % av de som har vært gjennom kreftbehandling i barne- og ungdomsalder kan utvikle seneffekter av ulik alvorlighetsgrad. Seneffektene etter kreftbehandling varierer veldig. Det er spesielt strålebehandling, og visse typer cellegift som kan føre til ulike utfordringer med tiden. Seneffekter kan påvirke livskvaliteten, og noen kan oppleve at de tar stor plass i livet. Da handler det om å finne og akseptere en ny hverdag. Det kan være en utfordring for både den som har gjennomgått kreftbehandling og de pårørende å akseptere at man ikke har samme kapasitet som før – derfor er det viktig at dem som møter disse barna og ungdommene etter behandling har kunnskap om hvilke seneffekter som kan oppstå, forståelse for hvilke utfordringer disse barna og ungdommene kan møte, og kompetanse i hvordan de best kan tilrettelegges for.

Barnekreftforeningen ønsker også i år å bidra med kunnskap slik at lærere, barnehagelærere, assistenter, skoleledere, helsesykepleiere, kreftkoordinatorer, PPT-ansatte, rehabiliteringssteder, NAV-ansatte og eventuelt andre som jobber med barn og ungdom, er bedre forberedt til å møte og tilrettelegge for disse barna og ungdommene etter endt behandling.

Nytt av året er at vi avholder samlingen fysisk, men også legger til rette for digital deltakelse for de av dere som ikke kan delta fysisk. Vi håper på å se mange av dere til faglig påfyll, erfaringsutveksling og gruppesamtaler i januar.

Påmeldingslink og program kommer før jul - men hold av datoen allerede nå! 

Del artikkelen på Facebook, Twitter