Gi gave

Når et barn eller en ungdom, som har vært gjennom behandling av kreft, kommer tilbake til sin hverdag, står nettverket ofte overfor nye og ukjente utfordringer. Barnekreftforeningen ønsker å bidra med kunnskap slik at lærere, barnehagelærere, assistenter, skoleledere, helsesykepleiere, kreftkoordinatorer, PPT-ansatte, sykepleiere, fastleger, rehabiliteringssteder, NAV ansatte og eventuelt andre som naturlig jobber med barn og ungdom, er bedre forberedte til å møte/tilrettelegge deres hverdag.

 

Målet med fagseminaret er å:

  • Gjøre deltakerne kjent med noen av utfordringene de vil møte
  • Øke deltakernes forståelse for elevenes og foreldrenes utfordringer
  • Bidra til at pedagoger og andre i samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser kan finne gode løsninger for hver enkelt elev.

For mer informasjon, program og påmelding se vedlagt PDF

Del artikkelen på Facebook, Twitter