Gi gave

På grunn av Covid-19, ble desverre familiekurset på Montebellosenteret avlyst høsten 2020. Neste familiekurs er 8.-15. oktober 2021.

Om Montebellosenteret:
Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon, for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Virksomheter bygger på at kreftsykdom er mer enn fysisk lidelse. MBS skal bidra til at kursdeltakerne henter frem nye krefter og blir best mulig rustet til livet videre. Les mer på deres hjemmesider her.

Del artikkelen på Facebook, Twitter