Gi gave

Velkommen til nostalgi og julestemning i fleng! 

Vi spanderer som vanleg popcorn og brus!

Eigenandel på kr 50 per billett betalast via vipps ved mail med bekrefting på plass etter påmeldingsfristen har gått ut. 

Velkommen!! 

Del artikkelen på Facebook, Twitter