Gi gave

Som ledere i Barnekreftforeningens fylkesforeninger er dere organisasjonens viktigste representanter. Dere ivaretar våre medlemmer, sikrer fylkesforeningenes vekst og arbeid, og bidrar med å synliggjøre Barnekreftforeningen lokalt.

Målet med samlingen er å gi leder og nestleder inspirasjon og verktøy til å lede deres fylkesforening på en god måte, sikre samspillet i organisasjonen og å være en arena for gode diskusjoner. 

Ledersamlingen er for leder og fortrinnsvis nestleder fra hver fylkesforening, hovedstyret og administrasjonen møter. Kontrollkomiteen (OK) og valgkomiteen sentralt inviteres også. 

Detaljert program for samlingen vil bli sendt ut til deltakerne etter påmeldingsfristen. Har du innspill til programmet send mail til [email protected]

Praktisk info:

Fylkesforeningene betaler en egenandel på kr 1500 per deltaker. 

Sentralt dekker reise- og overnattingskostnader for to deltakere per fylkesforening. Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en annen. Send din avbestilling eller endring på mail til [email protected] Ved avbestilling senere enn 10. oktober, påløper egenandelen. Ved ikke fremmøte, vil deltakeren kunne bli ansvarlig for eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter.    

Felles oppstart fredag kl 18. Samlingen avsluttes med lunsj søndag kl 14:00. 

 

Påmeldingsskjema

Del artikkelen på Facebook, Twitter