Gi gave
  • Opplæringskurs nye likepersoner
  • Oppfølgingssamling for godkjente likepersoner
  • Likepersonskoordinatorer
  • Ungdomsledere         

Likeperson er den benevnelsen som brukes i Barnekreftforeningen, i de fleste organisasjoner og i det offentlige, og er bl.a. definert som «et vanlig medlem i pasientforeningen, som har vært igjennom de samme vanskelige situasjonene som du selv er oppe i og som er villig til å dele sin erfaring med likesinnede.»

Opplæringskurset er for medlemmer som ikke har vært på kurs tidligere eller som har deltatt tidligere, men ønsker en ny opplæring.

Oppfølgingssamlingen er for likepersoner som har vært på kurs og som har ulike oppgaver som likeperson i foreningen.

Likepersonskoordinator har, utenom deltagelse på oppfølgningssamlingen, egen gruppe for erfaringsutveksling

Ungdommer som er med som ungdomsledere / hjelpere på for eksempel FMM

 

De ulike samlingene blir en blanding av foredrag og rikelig tid til erfaringsutveksling med en felles avslutning for alle, søndag før lunsj

TID: Lørdag 25. september 1400 og avsluttes Søndag 26. september klokken 1300.

Begge dager er det lunsj klokken 1300.

Ta kontakt med din fylkesforening  hvis du ønsker å delta.

Påmelding og bestilling av reise til samlingene gjør du her INNEN 15.august

 

Evt spørsmål kan rettes til Britt Ingunn på mobil 992 48 615 eller på e-post [email protected]

Det er ingen begrensninger for hvor mange som kan være med på samlingene, men det bør være minst 10 påmeldte på hver for at de skal kunne gjennomføres.

Betaling av egenandel på kr 1500,- pr person vil bli etterfakturert til hver enkelt fylkesforening etter at samlingene er gjennomførte.

Detaljert program og praktiske opplysninger blir sendt til de påmeldte i løpet av uke 35.

 

VELKOMMEN på SAMLING!

Del artikkelen på Facebook, Twitter