Gi gave

Tilbodet er for barn og unge med erverva eller medfødt funksjonsnedsetting frå 6-17 år.

Det kan vere barn og unge som har ei fysisk funskjonsnedsetting og/eller har vore gjennom alvorleg sjukdom.

I barne- og ungdomsgruppene jobbar vi for å:

  • ta eit steg mot eit meir aktivt og deltakande liv
  • legge til rette for meistring og at barnet/ungdommen kan utnytte potensialet sitt
  • førebygge seineffekter etter alvorleg sjukdom

Barnet/ungdommen har med seg ein følgjeperson til det tre veker lange opphaldet, ofte mor eller far.

Neste gruppe for barn og ungdom startar 24. juni, altså første veka i sommarferien.

Les meir her: https://www.rkhr.no/barnogung/ (Egen søknadsprosess)

Del artikkelen på Facebook, Twitter