Gi gave

De tilbyr gruppeopphald til barn/ungdom i aldersgruppa 6 – 18 år som er behandla for kreft. Hovudfokus er lystbetonte meistringsaktivitetar med mål om å auke aktivitet og deltaking. Det vert moglegheit til å delta i mange ulike aktivitetar både inne og ute.

Innhaldet i rehabiliteringsopphaldet.

  • Kartlegging av aktivitetsnivå og barnas preferanser med omsyn til aktivitet
  • Spesifikk funksjonstrening, grov og finmotorisk trening, balanse og koordinasjon
  • Lystbetonte meistringsaktivitetar, inkludert friluftsliv med fokus på fjord- og sjøaktivitet
  • Samtalegruppe og undervisning relatert til følelsemessige reaksjoner
  • Kognitiv trening ved behov
  • Sosial trening
  • Skule/opplæring vert gjeve av lærar etter retningsliner og i samarbeid med Vestland Fylkeskommune
  • Tilbodet inkluderer også eit opplæringsprogram for foreldre/pårørande

Søknadsfrist: 01.10.21

Les mer og søk her

Del artikkelen på Facebook, Twitter