Agder

Styret i Barnekreftforeningen Agder 2016til toppen

Leder:

Anette Iren Nordhaug, seneffektkontakt, mob 993 97 969 mail: leder@barnekreftforeningen-agder.no

Nestleder:
Anne Kristin Helgøy, mail: nestleder@barnekreftforeningen-agder.no

Sekretær:
Trine Abrahamsen, mail: sekreter@barnekreftforeningen-agder.no

Kasserer:
Einar Andreassen, mail: kasserer@barnekreftforeningen-agder.no


Styremedlem:
Lillian Huyan, mail: styremedlem1@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Linda Lundevold Gundersen, mistetkontakt, mail: styremedlem2@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Inger Marie Enerstvedt, mail: styremedlem3@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Chanett Bredesen-Haugaa, mail: styremedlem4@barnekreftforeningen-agder.no

Styremedlem:
Bente Engenes, mail: styremedlem5@barnekreftforeningen-agder.no

 

Varamedlem:
Marianne Haus, ungdomskontakt, mail: vara1@barnekreftforeningen-agder.no

Varamedlem:

Nina Midbøe, mail: vara3@barnekreftforeningen-agder.no

Varamedlem:
Astrid Espeland, pantekassekoordinator mail: vara4@barnekreftforeningen-agder.no

 

Likepersonskoordinator:
Annikken De Lange, mail: foreldrekontakt@barnekreftforeningen-agder.no 

 


 

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as