Hedmark

Aktiviteter i kreftforeningen 2018til toppen

Det skjer følgende møter og arrangementer i 2018:


11. januar: Forum for brukermedvirkning. Kreftforeningens lokaler. (gjennomgang av Brukerportalen og brukermedvirkning innen forskning)

5. mars: Alle invitert til temamøte om seneffekter. Katta, Hamar.

10. mars: Alle invitert og 3 pasient- og likepersonsforeninger, som var representert under Krafttak mot kreft konsert på CC Gjøvik

16. april: Samarbeidsforum. Nytt møte høst 2018.

27.-29. april: Ung pårørende helg. Barnekreftforeningen Oppland/Kreftforeningen

23. mai: Hudkreftdagen. Føflekkreftforeningen/Kreftforeningen

26.-27. mai: «Stafett for livet Ringsaker», se invitasjon fra May til å delta med eget lag, eller bli med på Kreftforeningens lag

30. august: Forum for brukermedvirkning. Kreftforeningens lokaler. Agenda blir sendt ut før sommerferien

29.-30. september: Nasjonalt brukermedvirkerseminar i Kongens gate 6, Oslo.

Oktober: Rosa sløyfe: Brystkreftforeningen/Kreftforeningen

November: Blå sløyfe: Prostatakreftforeningen/Kreftforeningen

 

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

 

Kreftforeningen / Norwegian Cancer Society

 

 

Berit Jevnaker

 

Distriktssjef / District Manager

 

 



Gratis sommerleir på Lågøyatil toppen

INVITASJON TIL OPPLÆRINGSKURS LIKEPERSONER 21.til 22.april 2018 til toppen

 

INVITASJON TIL OPPLÆRINGSKURS LIKEPERSONER 21.til 22.april 2018                       

Jeg ber dere videreformidler denne informasjonen til aktuelle nye likepersoner.

Likeperson er den benevnelsen som brukes på det som vi i Barnekreftforeningen tidligere har omtalt som «foreldrekontakter / mistetkontakter».

Denne definisjonen brukes nå i Barnekreftforeningen, i de fleste organisasjoner og i det offentlige, og er bl.a. definert som «et vanlig medlem i pasientforeningen, som har vært igjennom de samme vanskelige situasjonene som du selv er oppe i og som er villig til å dele sin erfaring med likesinnede.»

Samlingen blir en blanding av foredrag og rikelig tid til erfaringsutveksling. På forhånd vil deltagerne få tilsendt en mail med forberedende spørsmål til kurset.

Denne samlingen er også tilrettelagt for «gamle» og nye styremedlemmer som ikke har vært på kurs tidligere. De fylkesforeningsstyrene som har deltatt på denne samlingen tidligere, har gitt tilbakemelding på at de opplevde det som svært viktig og positivt å være med.

Påmelding og bestilling av reise gjør du her INNEN 26.mars ved å åpne linken;

http://www.reiseogkonferanseservice.com/Barnekreftforeningen/Likepersonssamling1/

Evt spørsmål kan rettes til Britt Ingunn på mobil 992 48 615 eller på mail bis@barnekreftforeningen.no

Det er ingen begrensninger for hvor mange som kan være med på likepersonssamlingene, men det bør være minst 10 påmeldte på hver for at de skal kunne gjennomføres.

Betaling av egenandel på kr 1500,- pr person på likepersonssamlingen vil bli etterfakturert til hver enkelt fylkesforening etter at samlingen er gjennomført.

Samlingen starter lørdag klokken 1100 og avsluttes ca. klokken 1300 på søndag.

Detaljert program og praktiske opplysninger blir sendt til de påmeldte i løpet av uke 15.

VELKOMMEN på SAMLING

Britt Ingunn

Med vennlig hilsen

Britt Ingunn Wee Sævig

Fagsjef

Vil du delta som ungdomsleder på Ferie Med Mening?til toppen

Vil du delta som ungdomsleder på Ferie Med Mening?

Ferie Med Mening (FMM) er et rekreasjonstilbud til familier med barn og ungdom under behandling for kreft, eller som er ferdigbehandlet det siste året. Arrangementet skal være en kombinasjon av ferie med fritidsaktiviteter og faglig innhold. Arrangementet er alkoholfritt.

Årets Ferie Med Mening vil bli avholdt i uke 29 på Gjennestad videregående skole i Stokke og nå søker vi etter ungdommer som ønsker å delta som ungdomsledere.

Som ungdomsleder har du den daglige kontakten med deltakerbarna og skal aktivisere dem i lek og aktiviteter. Dette er en svært viktig funksjon. Dere er med på å skape uforglemmelige opplevelser for barna, også for de voksne utgjør dere en stor forskjell.

Hvilke krav stilles for at du skal kunne vurderes som ungdomsleder?

  • Du må være medlem av Barnekreftforeningen, er du over 18 år må du tegne eget medlemskap.

  • Du må ha fylt 16 år

  • Du (evt. søsken) må være ferdigbehandlet og kreftfri

  • Du må skrive under taushetserklæring og fremlegge politiattest

  • Du må være villig til å til å gjøre en stor innsats, gjennom stort engasjement og lange dager

  • Du må gjennomgå nødvendig opplæring

  • Du må sende inn vedlagte søknadsskjema innen 31. mars

Hva får du igjen som ungdomsleder?

  • En god og verdifull referanse

  • En uforglemmelig opplevelse, sammen med andre som har vært gjennom noe av det samme som deg selv

  • Et lite honorar

Det er viktig at du har tenkt igjennom om dette er noe for deg, for det er en stor forpliktelse du evt. tar på deg. Husk på at de du først og fremst gjør dette for er mennesker, barn og voksne, i en svært sårbar situasjon og du er der for å gjøre noe godt og verdifullt for dem. Dette er et stort ansvar, men vil gi deg veldig mye tilbake på det personlige plan.

Tror du dette er noe for deg?

Send inn vedlagte søknad til feriemedmening.sorost@barnekreftforeningen.no innen fristen, 31. mars.

Med vennlig hilsen

Styret i Ferie Med Mening, Sør-Øst

FMM - Ferie Med mening (sør og øst)