Hedmark

Henke & Zucca Summer Classic 2018til toppen

Hei!

Merk kort påmeldingsfrist: 7. august.

Aktiviteter i kreftforeningen 2018til toppen

Det skjer følgende møter og arrangementer i 2018:


11. januar: Forum for brukermedvirkning. Kreftforeningens lokaler. (gjennomgang av Brukerportalen og brukermedvirkning innen forskning)

5. mars: Alle invitert til temamøte om seneffekter. Katta, Hamar.

10. mars: Alle invitert og 3 pasient- og likepersonsforeninger, som var representert under Krafttak mot kreft konsert på CC Gjøvik

16. april: Samarbeidsforum. Nytt møte høst 2018.

27.-29. april: Ung pårørende helg. Barnekreftforeningen Oppland/Kreftforeningen

23. mai: Hudkreftdagen. Føflekkreftforeningen/Kreftforeningen

26.-27. mai: «Stafett for livet Ringsaker», se invitasjon fra May til å delta med eget lag, eller bli med på Kreftforeningens lag

30. august: Forum for brukermedvirkning. Kreftforeningens lokaler. Agenda blir sendt ut før sommerferien

29.-30. september: Nasjonalt brukermedvirkerseminar i Kongens gate 6, Oslo.

Oktober: Rosa sløyfe: Brystkreftforeningen/Kreftforeningen

November: Blå sløyfe: Prostatakreftforeningen/Kreftforeningen

 

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

 

Kreftforeningen / Norwegian Cancer Society

 

 

Berit Jevnaker

 

Distriktssjef / District Manager

 

 Gratis sommerleir på Lågøyatil toppen