Hordaland, Sogn og Fjordane

Kontaktinfo og oppgaver til styremedlemmene i Barnekreftforeningen Hordaland, Sogn og Fjordanetil toppen

Leder: Jan Terje Espeland

Tlf:  456 63 204  -   Mail: jante1789@gmail.com

Nestleder: Vivian Fløysand Berland

Tlf: 916 40 462   -   Mail: vivian.berland@online.no

Kasserer/Pantekasser: Heidi Gjerde

Tlf: 951 77 937   -   Mail: heidi-gjerde@hotmail.com

Sekretær: Trine Rognved

Tlf: 908 46 319   -   Mail: trine-rongved93@hotmail.com

Styremedlem: Lillian Helen Nesse

Tlf: 479 03 868   -   Mail: lhnesse@hotmail.com

Styremedlem/Mistetkoordinator: Anett Fjeld Njøten

Tlf: 901 64 636   -   Mail: f-mer@online.no

Styremedlem: Svein Gunnar Aspevik

Tlf: 908 84 132   -   Mail: sga@hotmail.no

Styremedlem:Sturle Skaug

Tlf: 917 87 506   -   Mail: stuska@gmail.com

Styremedlem: Karl Hogne Iden

Tlf: 900 69 535   -   Mail: karlh.iden@hotmail.com

Varamedlem: Gisle Høiesen

Tlf: 994 94 224   -   Mail: ghoie@online.no

Varamedlem: Hans Petter Blom

Tlf: 982 46 732   -   Mail: hanspblom@hotmail.com

Varamedlem: Roger Træen

Tlf: 479 12 031   -   Mail: roger.sitt@outlook.com

Varamedlem: Steffen Fløysand Berland

Tlf: 951 72 827   -   Mail: steffen.berland@online.no 

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as