Møre og Romsdal

Årshjultil toppen

Barnekreftforeningen Møre og Romsdal har foreløpig satt opp følgende datoer i årshjulet vårt. Noe justeringer kan forekomme, og endelige datoer/steder vil komme i invitasjoner til våre medlemsfamilier.

15.februar Den internasjonale barnekreftdagen

17.-19. februar Foreldrehelg i Ålesund med årsmøte og medlemsmøte

Mars/april Likepersonsamling

21.-23. april Landsmøte

2.mai Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

9.-12. juni Tur for foreningens ungdommer (17-24 år)

13. juni Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

25.-30 juni Ferie med mening Selbu

19. august Mini-Jugend Ålesund

SEPTEMBER Barnekreftmåneden

5. september Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

6.-13. oktober Familiekurs på Montebellosenteret

29.september- 1.oktober Høsttur

Oktober Likepersonmøte

14. nobember Pizzakveld på Barn 4 der Møre og Romsdal deltar

3. desember Julelunsj på Colorline stadion

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as