Møre og Romsdal

Velkommen til Barnekreftforeningen Møre og Romsdal

Barnekreftforeningen Møre og Romsdal er en frivillig og ideel forening som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Foreningen er for hele familien, det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Noen av de syke barna er blitt friske, noen er under behandling, mens andre har vi mistet. Arbeidet gjøres på frivillig, ulønnet basis. Barnekreftforeningens formål er å bedre barnas behandlings-tilbud, tilrettelegge forholdene for foreldre og familien, samarbeide med sykehusene, samt drive informasjonsvirksomhet. 

Barnekreftforeningen Møre og Romsdal arrangerer flere ulike aktiviteter og trivselstiltak for barna og medlemsfamiliene i vårt fylke, gjennom hele året. Ved siden av det, så er det ved St.Olavs Hospital de fleste barna får sin intensive del av behandlingen. Vi samarbeider derfor godt med Barnekreftforeningen Trøndelag om flere tiltak der det er naturlig. Eksempel på dette er triveselssykepleier Mats, pizzakvelder annen hver uke og "Ferie med mening".

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as