Telemark

Velkommen til Barnekreftforeningen Telemarktil toppen

Barnekreftforeningen (tidligere Støtteforeningen for Kreftsyke Barn) ble stiftet av foreldre til kreftsyke barn i 1982 og drives fortsatt i dag på frivillig ulønnet basis. 

Vi samarbeider med Kreftforeningen og er medlem av Innsamlingskontrollen.

Foreningen er for hele familien, dvs både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes.

Våre formål er å bedre barnas behandlingstilbud, tilrettelegge forholdene for familien, samarbeide med sykehusene og drive informasjonsvirksomhet. Det kan ofte være godt å ha noen å snakke med som har opplevd det samme hvis barnet ditt får en såpass alvorlig diagnose som kreft. Ta derfor gjerne kontakt dersom du ønsker det i en slik situasjon, telefon 02099, velg Telemark -eller kontakt en av oss i styret.

Vi får midler via medlemskontingent, offentlige tilskudd og gaver. Vi driver ikke telefonsalg eller andre henvendelser til enkeltpersoner.

For fylkesforeningen er det en viktig oppgave å bygge nettverk mellom foreldre og skape arenaer der barna kan møtes for å knytte sine kontakter. Det gjør vi ved å arrangere bla. bowlingkvelder, pizza-kvelder, og turer i skibakken. Det er nyttig å utveksle erfaringer og det er godt å være sammen med andre som er i samme situasjon.
Vi har også en foreldrekontakttjeneste som kontakter nye familier som har blitt rammet av kreft, og en mistetgruppe.

Som nevnt prøver Barnekreftforeningen Telemark å få til diverse aktiviteter gjennom året. I tillegg til det som er nevnt har vi to større arrangementer . Det ene er Ferie Med Mening som arrangeres i samarbeid med fire andre fylkesforeninger. Det er en uke hver sommer i Stavern og den er full av aktiviteter og faglige opplegg. Likeledes pleier vi å ha et høstarrangement, gjerne med overnatting.

Dersom du ønsker å støtte oss kan man tegne seg som støttemedlem eller bediftsmedlem, eller man kan velge å gi sin støtte som gave. Alle midler går direkte til medlemmene i form av ulike trivselstiltak.

Ønsker du å støtte Barnekreftforeningen Telemark? Bruk vår gavekonto: 72 02 20 38 665

Ønsker du kontakt, ring en av oss i styret eller kontakt oss på telemark@barnekreftforeningen.no

 

Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as