Troms og Finnmark

Fagseminar om seneffekter på Gardermoen 24. og 25. januar 2019

Barnekreftforeningen arrangerer fagseminar og vi trenger medlemmenes hjelp til å nå ut til fagpersoner som kan ha nytte av å delta på dette. Det er dere som medlemmer rundt om i våre to fylker som kjenner til de som jobber med deres barn og familier. Påmeldingsfrist er 30. november. Klikk på overskriften for øvrige detaljer. Se forøvrig også mail av 8.11.2018. På styremøtet 5. november 2018 vedtok styret at Barnekreftforeningen Troms og Finnmark dekker alle utgifter for de som eventuelt melder seg på fra våre fylker.

/share/mime/msword.gifFamiliejulebord på Scandic Ishavshotell i Tromsø søndag 2. desember 2018 kl. 16:00-18:00
(invitasjon-2018.docx, 221kB)

Skvadronturen 2018til toppen

I 2018 var det fylkesforeningene Nordland og Troms og Finnmark sin tur til å dra på Skvadrontur. 335 skvadronen som er det norske Luftforsvaret sin transportflyskvadron stilte som vanlig opp med gratis fly. For å fylle flyet inviterte vi også med oss medlemmer fra de to fylkesforeningene som hadde turen i 2017 ettersom det erfaringsmessig alltid er noen som må trekke seg. Vi fikk derfor med oss en familie fra fylkesforeningen Hordaland, Sogn og Fjordane. Det var totalt 98 personer som reiste på tur og av disse var det to reiseledere, to sykepleiere og en barneonkolog. Rapportene og bildene som har blitt delt fra turen tyder på at dette var en suksess fra start til slutt.

Tildeling av forskningsmidler fra Barnekreftforeningen Troms og Finnmark

I september 2015 mottok Barnekreftforeningen Troms og Finnmark kr. 1 000 000,- fra et minnefond. Minnefondet var opprettet av tre foreldrepar som alle hadde opplevd å miste sine barn i kreftsykdom. Det var et ønske fra giverne at pengene skulle brukes til forskning på barnekreft i Nord-Norge. Ingen i det sittende styret i Troms og Finnmark hadde kompetanse eller kunnskap til utlysning av forskningsmidler og pengene ble dessverre stående inntil vi tok tak i saken våren 2017. Med god hjelp fra Felles forskningsutvalg ved UiT/UNN ble midlene lyst ut høsten 2017. Barnekreftforeningen Troms og Finnmark valgte å gå inn med kr. 500 000,- av egen kapital og summen av de utlyste midler ble da kr. 1 500 000,-. En vurderingskomite ble oppnevnt og ga sin innstilling til Barnekreftforeningen Troms og Finnmark om fordeling av midlene.

Baldur Sveinbjørnsson tildeles kr. 300 000,- med søknaden "Novel alternatives for neuroblastoma treatment targeting inflammatory signaling pathways".

Christer Einvik tildeles kr. 300 000,- med søknaden "Molekylære studier av høyrisiko nevroblastom".

Vinjar Fønnebø tildeles kr. 300 000,- med søknaden "How can we help parents of children with cancer to handle the pressure to try complementary and alternative modalities including traditional medicine?".

Ola Engelsen tildeles kr. 300 000,- med søknaden "PET/MRI- en ny type bildediagnostikk innen barnekreft i Nord-Norge".

Trond Flægstad tildeles kr. 200 000,- med søknaden "Targeting the 'mir-193b/CCND1' tumor suppressor network in multidrug resistant neuroblastoma".

Tove Anita Nystad tildeles kr. 100 000,- med søknaden "Nasjonal retrospektiv populasjonsbasert klinisk hjernetumor prosjekt. Er det forsinkelse i hjernesvulster hos barn og ungdom i Norge?".

Barnekreftforeningen Troms og Finnmark takker for interessen ved utlysningen og gratulerer samtidig de som er tildelt midler. Vi ser frem til å bidra i forbindelse med prosjektene samt se resultatene av prosjektene da disse er avsluttet.

Stor pengegave til Barnekreftforeningen Troms og Finnmark

Tromsø selgerforening la ned driften og valgte å gi pengen til Barnekreftforeningen Troms og Finnmark.

Hva skjer i Troms og Finnmark
Del:

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

(919) 02099

Postadressetil toppen

Postboks 78, Sentrum
0101 Oslo

Informasjontil toppen

Org nr. 985 550 999
Gavekonto 7058 09 33333
BIC (Swift) DNBANOKKXXX
IBAN NO94 7058 0933 333
Personvern

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen
Utviklet av Imaker as