Søk om forskningsmidler

  Midler utlyses i 2017 den 18.september med søknadsfrist 1. desember 2017

  Barnekreftforeningen ønsker å støtte relevante norske barneonkologiske forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme norske barn til gode.

  SE GENERELLE VILKÅR

  FORSKNINGSMIDLER FRA BARNEKREFTFORENINGENtil toppen

  Midler er utlyst i 2017 den 18.september med søknadsfrist 1. desember 2017

  NB! Denne siden oppdateres fortløpende med ytterligere informasjon – følg med!

  Hva kan det søkes om?
  Formålet med årets utlysning er å stimulere til økt aktivitet i all relevant barnekreftforskning. Vi har inntil 25 mill. kroner til rådighet.
  Søknadene kan omfatte:

  Biologi, epidemiologi, registerstudier, diagnostikk/behandling, sykepleiefaglig og psykososial forskning, prekliniske fase 1 &2 studier, translasjonsforskning og grunnforskning.

  Felles krav er at forskningen skal ha høy grad av relevans for barnekreft og ha som hovedmål å komme norske barnekreftpasienter til gode.

                          Se også: Generelle vilkår

  Det kan søkes lønnsmidler til forskningsprosjekt, delfinansiering av PhD-prosjekter, driftsmidler inkl. støttepersonell (f.eks. studiesykepleier, bioingeniør, genetiker mm), midler til støtte til oppbygging av infrastruktur (f.eks. kliniske forskningsenheter, biobanker, registre). Søknad om driftsmidler må inkluderes i budsjettet.

  Hvem kan søke?
  Ansvarlig prosjektleder skal som hovedregel ha en dr.med. eller PhD-grad. Medsøker trenger ikke å ha disputert. Evt andre søkere må ha dokumentert veileder med doktorgrad.

  Hovedsøker skal ha sin hovedvirksomhet i Norge.

  Søkere kan være leger, forskere, psykologer, sykepleiere, sosionomer, ernæringsfysiologer, pedagoger og andre med akademisk kompetanse og med direkte tilknytning til barneonkologisk virksomhet.

                          Se også: Generelle vilkår

  Hvordan søker du?
  Frist for innsending av søknad er 01.12.17 kl 1200.

  Senere innkomne søknader og ufullstendige søknader vil IKKE bli vurdert.

                           Se også: Generelle vilkår
                           Se også: Slik søker du

  Kan man sende mer enn en søknad?
  Ja, men den enkelte søker får som hovedregel kun innvilget midler til ett prosjekt.

  Hvordan vurderes søknadene?
  Søknadene vurderes av en forskningsnemnd satt sammen av kompetente fagfeller innen ulike disipliner i barneonkologi og andre forskere samt en brukerrepresentant med forskerkompetanse.

  Søknadene vurderes etter et skåringssystem for problemstilling/vitenskapelig kvalitet, metode, kompetanse i forskningsgruppen, gjennomførbarhet, kostnader og barnekreftrelevans. Det legges stor vekt på barnekreftrelevans.

  Når får du svar?
  Vurderingene skal være ferdige til kunngjøring på den internasjonale Barnekreftdagen 15.02.2018.

  Du vil få varsel om søknaden din er innvilget eller ikke en til to dager i forkant av kunngjøringen.

  Når får du midlene?
  Se: Generelle vilkår

  Last ned skjema i PDF for å søke:
  Slik søker du

  Skjema personopplysninger hovedsøker
  Skjema personopplysninger medsøker
  Skjema CV meritt hovedsøker
  Skjema CV meritt medsøker

  Se her for å laste ned i Word:

  /share/mime/msword.gifCV hoved
  (skjema-cv-meritt-hoved.docx, 21kB)

  /share/mime/msword.gifCV medsøker
  (skjema-cv-meritt-medsoker.docx, 21kB)

  /share/mime/msword.gif personopplysninger hovedsøker
  (skjema-personopplysninger-hoved.docx, 17kB)

  /share/mime/msword.gif personopplysninger medsøker
  (skjema-personopplysninger-medsoker.docx, 17kB)

  Del:

  Besøksadressetil toppen

  Øvre Vollgate 11
  0158 Oslo

  (919) 02099

  Postadressetil toppen

  Postboks 78, Sentrum
  0101 Oslo

  Informasjontil toppen

  Org nr. 985 550 999
  Gavekonto 7058 09 33333
  BIC (Swift) DNBANOKKXXX
  IBAN NO94 7058 0933 333
  Personvern

  Innsamlingskontrollen
  Innsamlingskontrollen
  Utviklet av Imaker as